Nowy program badań bezzałogowych Marsa


Po utracie sond Mars Climate Orbiter we wrześniu 1999 i Mars Polar Lander w grudniu tego samego roku, NASA podjęła prace nad zmodyfikowanym planem badań Marsa przez pojazdy bezzałogowe. Pierwszy etap prac trwający 6 miesięcy, zakończył się ogłoszeniem wstępnego planu 26 października tego roku w telewizji i prasie. Następny etap prac ma trwać 18 miesięcy i w tym czasie mają zostać przeprowadzone studia nad kosztami, technologiami, które miałyby zostać zastosowane. Plan badań Marsa przez sondy bezzałogowe przedstawiałby się następująco:

2001 rok – Misja Mars Odyssey 2001 (dawniejszy Mars Surveyor Orbiter 2001). Zadanie: badanie powierzchni Marsa z orbity przy wykorzystaniu spektrometrów neutronowych, promieniowania gamma i podczerwieni oraz badanie promieniowania kosmicznego docierającego do Marsa.

2003 rok:

- Misja 2 robotów na powierzchni planety. Zadania: określenie historii klimatu i wody na powierzchni Marsa. Przyrządy badawcze: spektrometry APX, Mossbauera, podczerwieni, kamera panoramiczna i mikroskopowa oraz przyrząd do łupania skał.

- Misja Mars Network. Zadanie: budowa sieci łączności satelitarnej na Marsie składającej się z mikrosatelitów i dużych satelitów o zwiększonej zdolności przekazywania danych. W pierwszej misji polecą 3 mikrosatelity.

2005 rok: - Misja Mars Reconnaissance Orbiter. Zadania: wykonać zdjęcia powierzchni Marsa z rozdzielczością 20-30 cm i dalsze jej badania w celu wypełnienia luki między obserwacjami orbitalnymi i z powierzchni.

2007 rok:

- Misja ruchomego laboratorium badawczego o dużym zasięgu i długim czasie działania. Zadania: m.in. próby technik precyzyjnego lądowania w celu dotarcia do trudno dostępnych miejsc.

- Małe misje zwiadowcze wykonywane małymi lądownikami lub pojazdami poruszającymi się w atmosferze planety, zaproponowane przez społeczność naukową na świecie. W 2007 roku ma polecieć pierwsza taka misja.

2009 rok ® Dalsze misje bezzałogowe z wykorzystaniem robotów, lądowników i satelitów Marsa. Wśród nich ma być misja przywiezienia próbek z Marsa. Pierwsza z nich ma odbyć się w 2014 roku, druga w 2016, choć możliwy jest termin 2011 roku.


Europejski program badawczy zakłada w tej chwili wysłanie 2 misji:

2003 rok – Misja Mars Express z lądownikiem Beagle 2. Zadania orbitera: wykonanie zdjęć średniej rozdzielczości powierzchni planety, badania spektralne w podczerwieni i nadfiolecie atmosfery i powierzchni planety oraz badania interakcji wiatr słoneczny – atmosfera Marsa. Zadania lądownika: Poszukiwanie życia na Marsie obecnego oraz przeszłego, badania geologiczne i atmosfery na miejscu lądowania.

2005 – Misja 4 lądowników Netlander. Badania geofizyczne na powierzchni Marsa i jego skorupy.

Dodatkowo Agencje Kosmiczne Francji i Włoch mają wziąć udział w pracach w programie badań NASA przedstawionym powyżej.


-- Andrzej Kotarski


Webmaster: Piotr Moskal

Ogólne pytania proszę kierować pod adres mspolska@kki.net.pl
Copyright © The Mars Society 1998

" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895
Artykuły i biuletyny
Zdjęcia i animacje
Interesujące linki
Inne dane
.