Fundusze na arktyczną stację badawczą


14 maja 1999, organizacja Mars Society otrzymała w darze 200,000 dolarów na budowę stacji badawczej w Kanadzie, na wyspie Devon. Na sumę złożyły się dwa czeki, każdy po 100,000 dolarów: pierwszy od Fundacji Steve'a i Michele Kirsch, drugi od FINDS (Foundation for the International Non-governmental Development od Space). Pan Kirsch, przewodniczący Infoseek, kompanii, która stworzyła jedną z najpopularniejszych internetowych wyszukiwarek, podpisał czek po rozmowie z doktorem Robertem Zubrinem (prezesem i założycielem Mars Society) oraz Buzzem Aldrinem, członkiem zarządu MS. Ponadto, państwo Kirsch wyrazili zainteresowanie udostępnianiem funduszy na inne podobne przedsięwzięcia. Z kolei Rick Tumlinson, prezes FINDS, po podpisaniu czeku stwierdził: "Jesteśmy dumni z uczestnictwa w tym projekcie. Uważamy w FINDS, że Mars jest kolejnym pograniczem, które należy skolonizować. Jesteśmy szczęśliwi mogąc dopomóc w rozwinięciu technologii, które będą używane przez pionierów nie tylko na Marsie, ale w innych zakątkach Układu Słonecznego."

Arktyczna stacja badawcza zaprojektowana przez członków Mars Society będzie miejscem, w którym przeprowadzonych zostanie szereg symulacji marsjańskich warunków. Zdobyte w ten sposób doświadczenia pomogą w opracowaniu technologii i technik przydatnych podczas prawdziwej misji. Wstępny rekonesans na wyspie Devon planowany jest na lato 1999, sama stacja zaś stanie w lecie 2000.

Dr Robert Zubrin skomentował otrzymanie funduszy następująco: "To decydujący przełom dla naszej organizacji. Teraz mamy środki by rozpocząć prace. Pieniądze, które otrzymaliśmy, oznaczają że projekt arktycznej stacji badawczej zostanie zrealizowany zgodnie z planem, w lecie 2000. To był zdecydowanie dobry tydzień dla Mars Society". 

Szczegółowy raport na temat postępów prac oraz wytyczne na najbliższe miesiące przedstawione zostaną na Drugiej Międzynarodowej Konferencji Mars Society, w Boulder, w dniach 12-15 sierpnia.

Webmaster: Piotr Moskal

Ogólne pytania proszę kierować pod adres mspolska@kki.net.pl
Copyright © The Mars Society 1998

" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895
Artykuły i biuletyny
Zdjęcia i animacje
Interesujące linki
Inne dane
.