Analogowy MPV a założenia obecnych misji załogowych na Marsa.

           

Andrzej Kotarski – Wiceprezes Mars Society Polska.

andrzejk@itnet.pl

 

            Projekt marsjańskiego analogowego pojazdu ciśnieniowego (MAPV – Mars Analog Pressurized Vehicle), opracowanego przez polski oddział Mars Society, jest powiązany z założeniami misji załogowych na Marsa. Obecnie znanych jest kilka koncepcji lotów załogowych na Marsa, z których wymienić można: „Mars Direct” autorstwa dr Roberta Zubrina, Misja Wzorcowa NASA, Misja Towarzystwa Marsjańskiego autorstwa studentów MIT, (Massachusets Institute of Technology) czy też koncepcję autorstwa dr Franklina Chang-Diaz`a z wykorzystaniem silnika VASIMR (Silnik MHD o zmiennym impulsie właściwym). Wszystkie one mają wspólne założenia, do których należą:

·        Wysyłanie ładunków wyprawy dwoma do kilku rakietami nośnymi, przy czym, najpierw leci statek towarowy z wyposażeniem na potrzeby wyprawy i (lub) instalacją do produkcji materiału pędnego na powrót na Ziemię, a 2 lata potem statek załogowy,

·        Załoga liczy od 4 do 6 osób posiadających kilka wzajemnie uzupełniających się specjalności,

·        Starty odbywają się, co 2 lata w wyniku dostępności tzw. okna startowego trwającego 2-3 miesiące,

·        Lot na Marsa trwa od 115 do 180 dni,

·        Załoga przebywa na powierzchni Marsa około 500 dni, pozwalający na realizację szerokiego programu badawczego,

·        Wykorzystuje się lokalnie dostępne surowce do produkcji paliwa i zapasów do systemów podtrzymywania życia. Produkcja ta jest wykonywana przed przybyciem załogi oraz podczas jej pobytu,

·        Wykorzystuje się zamknięte systemy podtrzymywania życia,

·        Załoga po wykonaniu wraca statkiem powrotnym (ERV – Earth Return Vehicle) lub statkiem transferowym (CTV - Crew Transfer Vehicle) na Ziemię po 90 – 180 dniach lotu.

 

Koncepcja użycia pojazdu MPV przewiduje przewiezienie zatankowanego pojazdu na Marsa przez moduł załogowy wyprawy. Przyjęto ją dlatego, ponieważ w przypadku lądowania modułu załogowego w odległości od kilkudziesięciu do ok. 150 – 200 km od statku towarowego, istnieje możliwość dotarcia do niego za pomocą pojazdu ciśnieniowego. Pojazdem może podróżować cała 4 osobowa załoga wyprawy „Mars Direct” lub 2/3 załogi pozostałych wypraw. Liczba ta nie jest stałą, ponieważ w przypadku budowy pojazdu lotnego (przeznaczonego do lotu w wyprawie  załogowej na Marsa) może ona ulec zwiększeniu.

Marsjański analogowy pojazd ciśnieniowy pozwoli na przetestowanie wielu możliwości prowadzenia badań w miejscach odległych od bazy wyprawy, a co za tym idzie, możliwości wykonywania szerokiego programu badawczego zakładanego w planach lotów załogowych na Marsa.