Polska w Radzie Oddziałów Międzynarodowych Mars Society


Jako jeden z większych oddziałów The Mars Society, MSP ma prawo mieć reprezentację w Radzie Oddziałów Międzynarodowych, strukturze, która właśnie formuje się przy Zarządzie TMS. Na razie ja mam przyjemność reprezentować Polskę w ROM, z czasem być może ktoś przejmie to stanowisko by mnie choć trochę odciążyć. Rada Oddziałów Międzynarodowych złożona jest z delegatów wybranych przez poszczególne oddziały lub wyznaczonych przez Zarząd The Mars Society. Delegatów mogą wyłaniać oddziały, które mają więcej niż 10 aktywnych członków. ROM wyłania spośród swoich członków własny zarząd. Zadaniem ROM będzie organizowanie współpracy między oddziałami TMS, wspomaganie nowo tworzących się oddziałów oraz służenie głosem doradczym przy Komitecie Kierującym i Zarządzie TMS.


Piotr Moskal


Webmaster: Piotr Moskal

Ogólne pytania proszę kierować pod adres mspolska@kki.net.pl
Copyright © The Mars Society 1998

" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895
Artykuły i biuletyny
Zdjęcia i animacje
Interesujące linki
Inne dane
.