Komunikat w sprawie konkursu
"Czerwony Pojazd rusza na Marsa"


Zakończyła się pierwsza część konkursu, w której wyłoniono grupę pięciu finalistów do eliminacji międzynarodowych:

1.Wojciech Łukasik z Tarnowa,
2.Jakub M. Pietrzak z Koźminka,
3.Radosław Bernard Maksym z Warszawy,
4.Maciej Hermanowicz z Dywit,
5.Bartosz Wieczorek z Gdańka.

Wszyscy uczestnicy eliminacji na szczeblu krajowym otrzymają nagrody książkowe, które zostaną przesłane pocztą.

Uczestnicy, którzy zostaną wybrani w eliminacjach międzynarodowych, po przeszkoleniu, będą mieli okazję pracy z Michaelem Malinem przy sterowaniu kamerą Mars Global Surveyora.

W związku z anulowaniem misji Mars Surveyor Lander 2001, zaszły zmiany w konkursie Czerwony Pojazd rusza na Marsa. W tej chwili nazwa konkursu brzmi Czerwony Pojazd rusza na Marsa, Misja Treningowa. Zmianie uległa też nazwa uczestników biorących udział w części Uczeń Astronauta. Ich grupa teraz nosi nazwę Uczniowie Nawigatorzy.

Jakie są zadania dla Uczniów Nawigatorów? Generalnie nie uległy zmianie - polegają na wypełnieniu dziennika Ucznia Nawigatora w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas kierowania zestawem LEGO i przesłać go na adres Centrum Regionalnego do 15 listopada 2000. W Polsce są dwa zestawy LEGO przy Centrach Regionalnych. Pierwszy z nich znajduje się w Planetarium w Olsztynie, a drugi w Katowicach. Zapytania w sprawie zestawów należy kierować do pani Lidii Kosiorek w Planetarium w Olsztynie tel.(089)5334951 (e-mail: opioa@planetarium.olsztyn.pl) lub do pani Marii Pańków w Katowicach tel. (032)2545565 (e-mail: mpankow@us.edu.pl). Ewentualnością jest możliwość wykupienia członkostwa w klubie Red Rover, Red Rover. (Informacje są na stronie internetowej http://planetary.org pod odnośnikiem Red Rover, Red Rover).

Kolejna zmiana nastąpiła w adresie Centrum Krajowego:

Andrzej Kotarski,
Mars Society Polska
Ul.Szopińskiego 3/21
80-772 Gdańsk,
tel. 0-602-316-737
E-mail:andrzejk@itnet.com.pl


Ewentualnie można przesyłać korespondencję pod adres:


Konkurs Czerwony Pojazd rusza na Marsa,
Polskie Towarzystwo Astronautyczne,
Pok.137
Ul. Bartycka 18A
00-716 Warszawa,


Pod tym samym adresem mieści się siedziba Mars Society Polska. Materiały w języku angielskim w formacie PDF z polskim tłumaczeniem są dostępne na stronie internetowej http://chapters.marssociety.org/polska lub w wersji angielskiej na stronie Towarzystwa Planetarnego http://planetary.org pod odnośnikiem Red Rover Goes to Mars.

Adresy Centrów Regionalnych są następujące:

P.Lidia Kosiorek,
Konkurs Czerwony Pojazd rusza na Marsa,
Centrum Regionalne Olsztyn
Al. J. Piłsudzkiego 38, 10-450 Olszyn,
tel.(089)5334951
e-mail:opioa@planetarium.olsztyn.pl

lub
P. Maria Pańków
Konkurs Czerwony Pojazd rusza na Marsa
Centrum Regionalne Katowice,
Ul.1000-lecia 80/29, 40-896 Katowice,
tel. (032)2545565
e-mail:mpankow@us.edu.pl
przygotował: Andrzej Kotarski
Centrum Krajowe Konkursu


Webmaster: Piotr Moskal

Ogólne pytania proszę kierować pod adres mspolska@kki.net.pl
Copyright © The Mars Society 1998

" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895
Artykuły i biuletyny
Zdjęcia i animacje
Interesujące linki
Inne dane
.