" Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt
nie pozostaje w kolebce do końca życia. "
-- Konstanty Ciołkowski, 1895
Deklaracja
Założycielska
Zarząd
Statut MSP
Raporty

@

Poniższa deklaracja została zatwierdzona oraz podpisana przez 700 uczestników Zjazdu Założycielskiego Mars Sociery, który odbył się w dniach 13-16 sierpnia 1998 roku, na Uniwersytecie stanu Colorado w Boulder w Stanach Zjednoczonych.

Deklaracja założycielska Mars Society dostępna jest również w językach: angielskim, francuskim, oraz japońskim.

 

Protokół zebrania założycielskiego stowarzyszenia Mars Society Polska z dnia 27.11.1999

 

Lista uczestników zebrania założycielskiego stowarzyszenia Mars Society Polska z dnia 27.11.1999


 

 

Deklaracja Założycielska Mars SocietyNadszedł czas, w którym ludzkość powinna podjąć próbę dotarcia na Marsa.

Jesteśmy gotowi. To prawda że Mars jest daleko, lecz jesteśmy obecnie znacznie lepiej przygotowani do wysłania ludzi na Czerwoną Planetę, niż byliśmy przygotowani do lotu na Księżyc trzydzieści lat temu. Jesteśmy w stanie postawić stopę na Marsie w przeciągu jednego dziesięciolecia, pod warunkiem, że będziemy do tego dążyć z pełną wytrwałością.

Jest wiele powodów dla których powinniśmy polecieć na Marsa.

Musimy zdobyć szczegółową wiedzę na temat Marsa. Nasze zautomatyzowane sondy wykazały, że Mars był kiedyś ciepłą i wilgotną planetą, zdolną do utrzymania życia. Lecz czy życie rzeczywiście występowało niegdyś na Marsie? Gdyby udało nam się znaleźć szczątki organiczne w marsjańskiej glebie, lub drobnoustroje w jego podziemnych złożach wodnych, otrzymalibyśmy jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Gdyby się okazało, że na Marsie istniało lub nadal istnieje życie, byłoby to dowodem iż Ziemia nie jest jedyna, że najprawdopodobniej Wszechświat wypełniony jest różnymi formami życia, być może nawet istotami inteligentnymi. Ostateczne wyjaśnienie naszego miejsca we Wszechświecie byłoby najważniejszym odkryciem naukowym od czasów Kopernika.

Musimy zdobyć ważne informacje na temat naszej własnej planety. Coraz więcej mamy dowodów na to, że na skutek naszych działań atmosfera oraz środowisko naturalne Ziemi zmieniają się w znaczący sposób. Proces ten nasili się w XXI wieku. Wkrótce poznanie mechanizmów rządzących środowiskiem ziemskim stanie się sprawą pierwszoplanową. Planetologia porównawcza jest bardzo pomocną nauką w tego typu badaniach. Dowodem na to jest choćby odkrycie efektu cieplarnianego dzięki obserwacjom atmosfery Wenus. Mars, planeta podobna do Ziemi pod wieloma względami, również z pewnością ma nam do zaoferowania wiele ciekawych informacji. Wiedza ta może stać się kluczem do przetrwania naszego gatunku.

Powinniśmy podjąć wyzwanie. Cywilizacje, podobnie jak ludzie, mają tendencję do stagnacji. Zaś wszelkie wyzwania pobudzają nas do działania. Teraz, kiedy wojna przestała już być motorem rozwoju technologii, a świat dąży do zjednoczenia, musimy wspólnie podjąć się wielkiego zadania, jakim jest kolonizacja Marsa. Ponadto, zgodne współdziałanie różnych narodowości przy okazji tego projektu udowodniłoby, że taka współpraca jest możliwa również tu, na Ziemi.

Musimy dać szansę naszej młodzieży. Młodzieżowy duch sprzyja przygodom. Program mający na celu skolonizowanie Marsa pobudziłby młodzież na całym świecie do twórczego myślenia i rozwijania nowych pomysłów. Gdyby miało to zainteresować choćby kilka procent młodych ludzi, projekt zaowocowałby milionami nowych naukowców, inżynierów, wynalazców i lekarzy. Ci ludzie przyczyniliby się do stworzenia nowych technologii, nowych dziedzin przemysłu, wynaleźliby nowe leki, wytworzyli dodatkowy dochód narodowy. Słowem, ich zasługi wykraczałyby daleko poza początkowy projekt kolonizacji Marsa.

Powinniśmy skorzystać z okazji. Kolonizacja Czerwona Planety jest dla ludzkości dogodną okazją do pozostawienia przeszłości za sobą i rozpoczęcia budowy nowego świata korzystając z dotychczasowych doświadczeń. Pozwoliłoby to na wyizolowanie wszystkich naszych najlepszych cech, a pozbycie się tych najgorszych. Takie szanse nie zdarzają się często, więc nie można jej zaprzepaścić.

Stawką jest nasze człowieczeństwo. Nie jesteśmy tylko jednym z wielu gatunków zwierząt - jesteśmy posłańcami Życia. Jako jedyni z ziemskich stworzeń jesteśmy zdolni kontynuować dzieło stworzenia poprzez zaszczepienie życia na Marsie. Czyniąc to udowodnimy wartość naszej rasy oraz zaakcentujemy ważność każdego jej członka.

Musimy spojrzeć w przyszłość. Mars nie jest tylko naukową ciekawostką. To nowy świat posiadający powierzchnię równą powierzchni wszystkich ziemskich kontynentów razem wziętych, posiadający wszystkie surowce do podtrzymania nie tylko życia, lecz również rozwiniętej cywilizacji technicznej. To jest Nowy Świat, czekający na odkrycie i zbadanie przez nadchodzące pokolenia. Musimy polecieć na Marsa by umożliwić wykorzystanie tego potencjału. Nie robimy tego dla siebie, lecz dla tych, którzy nastaną po nas. Robimy to dla mieszkańców Marsa.

Wierząc, że zbadanie i kolonizacja Marsa jest największym możliwym do osiągnięcia w naszych czasach dziełem człowieka założyliśmy Mars Society. Zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsze idee wymagają zaangażowania, czynnego wspierania i wytężonej pracy. Zwrócimy się do pojedyńczych ludzi oraz organizacji podzielających naszą wizję by doprowadzić nasz śmiały projekt do skutku. Nigdy dotąd ludzkość nie wyznaczyła sobie tak doniosłego celu. Nie spoczniemy, dopóki nie zostanie on osiągnięty.


Podpisz deklarację!
Imię i nazwisko :
Adres :
Stan / Prowincja (tylko w USA) :
Kraj :
Adres e-mail :
 
Webmaster: Piotr Moskal

Ogólne pytania proszę kierować pod adres mspolska@kki.net.pl
Copyright © The Mars Society 1998

.